K5 教学大纲

 

K5

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

教学目标:

本书是针对五岁到七岁母语或非母语学习幼儿园学生使用设计的。本册的学习目标为:多听,多说,发音正确及认读汉语拼音。让学生在游戏,童谣,劳作,画画,歌唱及轻松的课堂氛围中开口说中文,达到即定的学习的目标。

 

 

 

教学内容:

本册分为八个主题单元(1) 教室常规,用语,打招呼; (2) 名字,称呼,交朋友;(3) 数目字和数数儿;(4) 家人,环境和运动;(5) 颜色,形状和动物;(6) 身体五官和动作; (7) 食物,水果和饮料; (8) 天气,穿着和生活。

 

 

 

阅读能力:

初级