STAFF LIST

Administrative Team

张晓中 (Xiaozhong zhang), Principal


李焱 (Yan Li), Vice Principal

张 丽 (Li Zhang), Vice Principal

林蘭琪 (Ivy Gauler), Academic Dean

Board of CCT

孙为清(Weiqing Sun), Chair


张 曼 (Man Zhang), Board Member

林蘭琪 (Ivy Gauler), Board Member

刘霞 Xia Liu, Board Member

唐亮 Liang Tang, Board Member

田园 Yuan Tian, Board Member

王红霞 Hongxia Wang, Board Member

刘松涛(SongTao Liu), Board Member

张翠羽(Cuiyu Zhang), Board Member

张秋霞(Qiuxia Zhang), Board Member

王起(Qi Wang), Board Member


Teaches Team


蒋斌 (Bin Jiang) 老师

魏智清 (Zhiqing Wei) 老师

张学庆 (Xueqing Zhang) 老师

林蘭琪 (Ivy Gauler) 老师

张雨晨 老师

辛月敏 老师

Wang Meilian 老师

刘松涛 老师

李风 老师

张蓉 老师

王雯 老师

胡海澜 老师

李松 老师

王婷 老师

Kerry Kirkpatrick 老师

Josh Davies 老师